Begroting 2020

Grondbeleid

Algemeen

Bij het uitwerken van deze paragraaf volgen we de elementen van het BBV. Gepresenteerde getallen zijn gebaseerd op de meest recente Grondnota (versie 2018; rb. 8 november 2018)

ga terug