Begroting 2020

Uitkeringen uit het Gemeentefonds

Algemeen

In de (verplichte) paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Deze paragraaf is niet verplicht maar wordt toch gezien als waardevolle informatie over de uitkering van het gemeentefonds.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan:

  • Diverse soorten uitkeringen uit het gemeentefonds;
  • Verdeelmaatstaven;
  • Geraamde uitkering uit het gemeentefonds bij de programmabegroting 2020
ga terug