Begroting 2020

Recapitulatie programmabegroting

Recapitulatie Programmabgroting 2020

Programma omschrijving

Rekening 2018

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

1

BURGER EN BESTUUR

lasten

5.308

5.868

5.844

baten

4.013

4.722

5.243

saldo

1.295

1.147

601

2

VEILIGHEID

lasten

2.595

1.679

1.773

baten

2.161

73

70

saldo

434

1.605

1.703

3

WOON- EN LEEFKLIMAAT

lasten

7.334

7.451

7.790

baten

1.398

2.269

1.847

saldo

5.936

5.182

5.944

4

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

lasten

19.236

16.516

14.762

baten

13.580

10.440

9.674

saldo

5.656

6.076

5.088

5

GEZONDHEID , WELZIJN, ZORG EN ONDERWIJS

lasten

16.086

16.204

16.653

baten

868

1.353

1.247

saldo

15.218

14.852

15.406

6

FINANCIëN EN BEDRIJFSVOERING

lasten

7.057

8.412

7.524

baten

35.595

37.273

36.266

saldo

-28.538

-28.861

-28.741

Totaal

lasten

57.616

56.130

54.346

baten

57.616

56.130

54.346

saldo

0

0

0

ga terug